Κατηγορία: Αρχαία Ελλάδα
Δίνονται πληροφορίες για τη ζωή και τις λατρευτικές τελετουργίες των αρχαίων ΚΡΗΤΩΝ, καθώς και για τους μύθους που συνοδεύουν την περιοχή. Στη συνέχεια, παρα...
Σε αυτό το επεισόδιο η περιήγηση γίνεται στο Ανάκτορο της ΦΑΙΣΤΟΥ, το οποίο δεσπόζει στην πεδιάδα της ΜΕΣΑΡΑΣ στην ΚΡΗΤΗ. Ο αφηγητής της εκπομπής, ΧΑΡΗΣ ΣΩΖΟ...
Η μεγάλη μάχη του Μαραθώνα, ανάμεσα σε Έλληνες (Αθηναίους και Πλαταιείς) και Πέρσες. The great battle at Marathon, among Greeks (Athenians and Plataeans) and...
Η μεγάλη μάχη του Μαραθώνα, ανάμεσα σε Έλληνες (Αθηναίους και Πλαταιείς) και Πέρσες. The great battle at Marathon, among Greeks (Athenians and Plataeans) and...
Η μεγάλη μάχη του Μαραθώνα, ανάμεσα σε Έλληνες (Αθηναίους και Πλαταιείς) και Πέρσες. The great battle at Marathon, among Greeks (Athenians and Plataeans) and...